Search
Filters
More Recipes
Close

Delivery

DELIVERY INFORMATION

Whenever possible, we aim is to dispatch your order within 24 hours of receiving it.

Next day delivery is available for all orders placed before 12pm. Orders placed after this time will be dispatched next working day for delivery the following day. (Please note, orders placed after 12pm on Thursday will not be delivered until Tuesday, as our weekday couriers will not hold stock over weekends)
Our standard delivery charge for UK mainland addresses is £4.99, however, delivery is FREE on all orders over £75. (Areas outside the mainland will incur a surcharge - please enquire)

We will send you an email confirming your scheduled delivery day. Your order will be delivered anytime between 8.00am and 6pm on the specified day. Unfortunately, it is not possible for us to give you an exact time for delivery, however, when you place your order, you can provide instructions for the courier advising them what to do should you happen to be out when your goods are delivered. This could be an alternative delivery address such as a neighbour, or safe place to leave your box such as a porch or garage etc.

NB: If no one is in to sign for the goods and no instructions have been entered online at time of ordering, the delivery drivers will be instructed to leave your chill-pack in a reasonably secure place at the premises or with a neighbour. The drivers are aware that they are carrying perishable goods and therefore will not return the package back to their depot.GWYBOAETH DARPARU

Lle bynnag y bo'n bosib, ein nod yw anfon eich archeb o fewn 24 awr o'i dderbyn.

Mae dosbarthu diwrnod nesaf ar gael ar gyfer yr archebion sydd yn cael eu cyflwyno cyn 12:00. Bydd archebion a wneir ar ôl yr amser yma yn cael ei hanfon y diwrnod gwaith nesaf ar gyfer cyflenwi'r diwrnod canlynol. (Sylwer, am archebion ar ôl 12:00 ar ddydd Iau ni ei fydd yn cael ei ddarparu tan ddydd Mawrth, gan na fydd ein clydwyr yn cadw stoc dros y penwythnos)

Mae cost danfon safonol ar gyfer cyfeiriadau ar dir mawr y DU yn £ 4.99, fodd bynnag mi fydd darpariaeth yn RHAD AC AM DDIM ar bob archeb dros £ 75. (Bydd y meysydd y tu allan i'r hyn a nodir yn golygu gordal – holwch am fwy o wybodaeth)

Byddwn yn anfon e-bost yn cadarnhau eich diwrnod cyflwyno gofrestredig i chi. Bydd eich archeb yn cael ei gyflwyno ar unrhyw adeg rhwng 8:00-18:00 ar y diwrnod a benodir. Yn anffodus, nid yw'n bosibl i ni i roi union amser ar gyfer cyflwyno i chi, fodd bynnag, pan fyddwch yn gosod eich archeb, byddwch yn gallu rhoi cyfarwyddiadau ar gyfer y cludwyr i roi gwybod iddynt beth i'w wneud os ydych yn digwydd bod allan pan fydd eich archeb yn cael eu darparu. Gallai hyn fod yn gyfeiriad cymydog, neu le diogel i adael fel sied neu garej ac ati

Noder: Os nad oes neb yn i mewn i arwyddo am y nwyddau ac nid oes unrhyw gyfarwyddiadau wedi eu cofrestru ar-lein ar adeg archebu, bydd y gyrwyr dosbarthu yn cael cyfarwyddyd i adael eich pecyn mewn lle rhesymol diogel ar yr eiddo neu gyda chymydog. Mae'r gyrwyr yn ymwybodol eu bod yn cario nwyddau darfodus ac felly ni fydd yn dychwelyd y pecyn yn ôl i'w depo.