Search
Filters
More Recipes
Close

About us

Bwydlyn first opened its doors on Pwllheli’s high street in 1996. Now an online retail butchers, specialises in 21 day Mature Welsh Beef and superior Welsh Lamb, Bwydlyn offer an extensive range of fresh meats delivered next day*, direct to your door.

As well as online, Bwydlyn are multi award winning and firmly established as a premium meat supplier in the wholesale sector. As an FSA and SALSA approved suppliers, quality control and customer satisfaction are at the heart of our success.

Customer feedback is essential to every successful business, therefore all comments are welcome in order to help improve our service. You can complete the online feedback form here

*For full details on next day delivery please see the Delivery Information pageAgorodd Bwydlyn ei drysau ym Mhwllheli yn 1996. Nawr yn gwerthu ar-lein, mae Bwydlyn yn arbenigo mewn Cig Eidion Cymreig sydd wedi ei aeddfedu am 21 diwrnod a Chig Oen uwchraddol. Mae Bwydlyn yn cynnig amrywiaeth eithriadol o gigoedd ffres ar ei gwefan. Cynigwn gwasanaeth ddarparu diwrnod nesaf*, yn uniongyrchol i'ch drws.

Yn ogystal ag ar-lein, mae Bwydlyn yn aml-wobr ac wedi ei sefydlu'n gadarn fel cyflenwr cig premiwm yn y sector cyfanwerthu. Fel cyflenwyr cymeradwy ASB a SALSA, mae rheoli ansawdd a bodlonrwydd cwsmeriaid wrth wraidd ein llwyddiant.

Rydym yn credu fod boddhad ein cwsmeriaid ni yn hollbwysig ac mae ein nod yw darparu gwasanaeth mwy personol, tra byddwn ni byth yn cyfaddawdu ar ansawdd.

*Am wybodaeth lawn ynglŷn â darpariaeth diwrnod nesaf gweler tudalen Gwybodaeth Darparu